Kundlogin

Sitemanager Mejlkonton Webbmejl, RoundCube Ladda ned TeamViewer

Språktillägg

Är hemsidan i behov av översättning till andra språk så finns det lite olika vägar att ta. Som med mycket annat så är ingenting perfekt och översättning är ett av de få områden som WordPress tyvärr inte lyckats riktigt bra med, man får försöka hitta det som fungerar bäst för just din hemsida. Man kan välja ett av följande tillvägagångssätt:

  • Extra hemsida för varje språk.
  • Översättning med hjälp av översättningstillägg.
  • Översättning med hjälp av vårt eget översättningstillägg.
  • Översättning med hjälp av Google translate

Oavsett vilken väg man väljer att ta så har de alla för och nackdelar och valet styrs av vilken typ av hemida man har, och hur mycket egen tid man kan avsätta för administrering och pris.

Här är en kortfattad beskrivning av de olika varianterna.

Extra hemsida för varje språk.

Fördelar: Korrekt översättning. Enkel att sköta men…

Nackdelar: …kräver mer jobb eftersom man har en extra hemsida som ska uppdateras. Större omkostnader med flera hemsidor.

Se exempel på hemsida som använder denna lösning

Översättning med hjälp av översättningstillägg

Fördelar: Korrekt översättning. Enkelt att använda många språk.

Nackdelar: Tillägg från tredje part som innebär löpande uppdateringar, och om dessa inte görs kan det orsaka fel som leder till avbrott i verksamheten. Tilläggen tar mycket resurser från hemsidan som påverkar prestandan. Kräver ofta betallicenser.

Översättning med hjälp av vårt eget översättningstillägg

Fördelar: Korrekt översättning. Enkel att sköta. Resurssnål. Inga löpande kostnader

Nackdelar: Hanterar endast ett extra språk(i dagsläget). Tar tid att implementera på en befintlig hemsida.

Se exempel på hemsida som använder denna lösning

Översättning med hjälp av Google translate

Fördelar: Enkelt att använda många språk. Oftast inga löpande kostnader.

Nackdelar: Översättningen blir inte alltid korrekt. Tar mycket resurser från hemsidan som påverkar prestandan. Behov av löpande uppdateringar.

Översättning med hjälp av Google translate inkl. vår egen lösning för att justera unika ord.

Fördelar: Korrekt översättning. Enkelt att använda många språk. Oftast inga löpande kostnader.

Nackdelar: Tar mycket resurser från hemsidan som påverkar prestandan. Behov av löpande uppdateringar.

Se exempel på hemsida som använder denna lösning