Sitemanager
Mejlkonton (skapa och ta bort)
Webbmejl, RoundCube
Webbmejl, RoundCube (gamla, ifall du har adressbok där eller gillar den bättre)
Ladda ned TeamViewer

Tillgänglighet & användarvänlighet

Tillgänglighetsprinciperna faställda enligt WCAG 2.0 ser ut ungefär så här:

 • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.
 • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.
 • Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt.
 • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Ovan lista saxad från webbriktlinjer.se

Vad som behöver åtgärdas kan se väldigt olika ut för olika hemsidor men vanligtvis är det följande saker man behöver se över och se till att de stämmer.

 • Fungerande navigering med hjälp av tangentbordet.
 • Rubriker använder rätt rubrikstaggar och kommer i rätt ordning.
 • Rätt HTML element används.
 • Att länkar fungerar och är uppfattbara.
 • Tillräckligt med kontrast mellan text och bakgrundsfärg
 • Tillräckligt stor klickyta för mobil och läsplattor.
 • Att brytpunkterna för mobilanpassningen är konsekvent och stämmer.
 • Säkerställa att olika komponenter fungerar som det är tänkt att göra.

Beställ