Sitemanager
Mejlkonton (skapa och ta bort)
Webbmejl, RoundCube
Webbmejl, RoundCube (gamla, ifall du har adressbok där eller gillar den bättre)
Ladda ned TeamViewer

Språktillägg

Kontakta oss för pris

Separat hemsida för varje språk

Fördelar: Korrekt översättning. Enkel att sköta.

Nackdelar: Kräver mer jobb eftersom man har en extra hemsida som ska uppdateras. Större omkostnader med flera hemsidor.

Se exempel på hemsida som använder denna lösning

Översättning med hjälp av översättningstillägg

Fördelar: Korrekt översättning. Enkelt att använda många olika språk.

Nackdelar: Tillägg från tredje part innebär löpande uppdateringar, och om dessa inte görs kan det i värsta fall orsaka fel som leder till avbrott i verksamheten. Dessa tillägg tar relativt mycket prestandakraft och kan ibland även betyda flera tillägg för att fungera optimalt. Inte sällan betallicenser som behöver förnyelser årligen.

Översättning med hjälp av Google translate inkl. vår egen lösning för att justera unika ord

Fördelar: Korrekt översättning. Enkelt att använda många språk. Oftast inga löpande kostnader.

Nackdelar: Innebär lite längre ladd-tid. Behov av löpande uppdateringar.

Se exempel på hemsida som använder denna lösning

Beställ