Sitemanager
Mejlkonton (skapa och ta bort)
Webbmejl, RoundCube
Webbmejl, RoundCube (gamla, ifall du har adressbok där eller gillar den bättre)
Ladda ned TeamViewer

Spåktillägg PAB

Översättning med hjälp av vårt eget översättningstillägg

Fördelar: Korrekt översättning. Enkel att sköta. Resurssnål. Inga löpande kostnader.

Nackdelar: Hanterar endast 1 extra språk(i dagsläget).

Se exempel på hemsida som använder denna lösning

Beställ