Kundlogin

Sitemanager Mejlkonton Webbmejl, RoundCube Ladda ned TeamViewer

Tillgänglighet & användarvänlighet

Tillgänglighet och användarvänlighet är väsentliga områden som påverkar hur en hemsida upplevs. Inom detta område har bl.a. Google skärpt minimumkraven och är också ett av de kriterier som påverkar sökresultaten på Google.

Tillgänglighet handlar om möjligheten att ta till sig innehållet för alla tänkbara användare. Exempelvis, för en användare med begränsade möjligheter att kunna se olika färger kan upplevelsen bli en helt annan jämfört med en person utan den begränsningen. Är man äldre och har svårt att läsa en liten text är textstorleken, och möjligheten att själv kunna påverka den, av betydelse.

Användarvänlighet är en mer generell term som innefattar allt från struktur, tydlighet, mobilanpassning, klickbarhet mm och här ingår även Tillgänglighet som en del av det.

Behöver du hjälp med förbättring inom det här området så kan vi åtgärda delar av eller hemsidan som helhet.

Beställ Tillgänglighetsuppgradering