facebook
Kundinloggning
|  John  |   Jerker  |   Mats  |  
Specialitet:
System och applikationsutveckling i företrädesvis C / C++, Objective C eller
Java

Hobby:
Segelflyg
Rymdkrig

Älskar:
Prinsesstårta
När variometern passerar +5 m/s


John Andersson

tel: 0707-43 20 52
e-mail: john@peekaboo.se


Ladda hem mitt adresskort