facebook
Kundinloggning

Gutamål

Gotländsk ordbok på fickan
Gutamål är det språk som talas av Gutarna, Gotlands invånare. Med denna app i din iPhone får du tillgång till Gutamålsgillets "Allnakku", där du kan se dagens gutniska ord.
Du får även en sökbar "Årdlistu" där du kan söka på ord, till och från Gutamål.
Arbetet med att uppdatera ordlistan pågår ständigt, så därför finns en funktion för dig att uppdatera källdatan.

Support
För att få hjälp med programmet, kontakta Gutamålsgillet.
Email: info@gutamal.org
Web: www.gutamal.org

För att rapportera konstigheter eller komma med glada tillrop
till utvecklaren, skicka ett mail till john@peekaboo.se.